KOMUNALNI CENTAR

IVANIĆ GRAD d.o.o.

 

KOMUNALNI CENTAR
IVANIĆ-GRAD d.o.o.

za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama
HR-10310 Ivanić-Grad, Omladinska ulica 30

ZIMSKA SLUŽBA

Čišćenje i odžavanje prometnica u zimskim uvijetima

DIMNJAČARSTVO

Čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja

OGLAŠAVANJE I NAJAM

Usluga oglašavanja i najam razglasne opreme

UREĐENJE GRADA

Održavanje gradskih površina te usluge javne tržnice

GRADSKA TRŽNICA

Održavanje gradske tržnice te iznajmljivanje prostora

NOVOSTI IZ KOMUNALNOG CENTRA

Najnoviji radovi, aktivnosti i obavijesti Komunalnog Centra

JAVNA NABAVA

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.
IVANIĆ-GRAD, Moslavačka 13
DIREKTOR

 

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o, Moslavačka 13, Ivanić-Grad, članka 28. ZJN 2016, direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o.,  doniosi  ODLUKU O  PLANU NABAVE. Popis odluka je moguće pregledati na linku dolje.

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

CJENICI USLUGA KOMUNALNOG CENTRA

Najnoviji cjenici, radova  i usluga Komunalnog Centra Ivanić Grad