Na osnovu ukazane potrebe, a na osnovu Odluke direktora Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radi popune radnih mjesta u Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o. objavljuje se:

N A T J E Č A J
za potrebu za radnicima i to

ZA RADNO MJESTO
     - majstor dimnjačar   - u Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o.
      1 (jedan) izvršitelj……….. m/ž

     - dimnjačar                   - u Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o.
      1 (jedan) izvršitelj……….. m/ž

Stručni uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti:

Majstor dimnjačar
    
Stručni uvjeti:
     - IV/1 ili III/1 stručne spreme
     - 5 godine radnog iskustva na istim poslovima
     - vozački B kategorije
     - položen majstorski ispit

Dimnjačar
    
Stručni uvjeti:
     - IV/1 ili III/1 stručne spreme
     - 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
     - vozački B kategorije

Zbog rada na poslovima sa posebnim uvjetima rada radnik mora zadovoljiti uvjete zdravstvene sposobnosti. Nakon odabira radnik će morati proći zdravstveni pregled

Zainteresirani za navedena radna mjesta trebaju priložiti sljedeće:
    - navod za koje se radno mjesto natječe
    - kratak životopis (obavezno mora sadržavati adresu, tel.za kontakt)
    - popis radnih mjesta na kojima je radio i potvrdu HZMO o radnom stažu
    - dokaz o stručnoj spremi (kopiju svjedodžbe)
    - kopiju osobne iskaznice
    - kopiju vozačke dozvole
    - kopiju dokaza o položenom majstorskom ispitu
    - kopije ostalih dokumenata koji su po mišljenju osoba važni
    (npr. uvjerenja o osposobljenosti, završenim tečajevima i sl.)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj kuverti zaključno sa 07.01.2014. do 12,00 sati na adresu: Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13 , 10310 IVANIĆ-GRAD, ili osobno na istu adresu s naznakom na kuverti: NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.