Temeljem odredbe članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad, vezano za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Uprava – direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o., dana 20. prosinca 2016. raspisuje natječaj za radno mjesto stručnog suradnika. Detalje natječaja možete preuzeti na slijedećem linku:

Folders-Documents-icon 48 Natječaj za radno mjesto stručni suradnik (20.12.2016.)