KOMUNALNI CENTAR Ivanić-Grad d.o.o.

za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama
Moslavačka 13
HR-10310 Ivanić-Grad

t: +385 1 28 31 050
f: +385 1 28 31 066