Folders-Documents-icon 48 BILANCA 2016.
Folders-Documents-icon 48 RAČUN DOBITKA I GUBITKA 2016.
Folders-Documents-icon 48 BILJEŠKE ZA FIN IZVJ. 2016.
Folders-Documents-icon 48 REFERENTNA STANICA GFI-POD
Folders-Documents-icon 48 ODLUKA SKUPŠTINE O UPOTREBI DOBITI ZA 2016. GOD
Folders-Documents-icon 48 ODLUKA SKUPŠTINE O USVAJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2016.GOD