Kontakt

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.

Omladinska ulica 30, Ivanić-Grad
Djelatnost:8130 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
OIB:77038075724
MB:02601745

GRAD IVANIĆ-GRAD, jedini osnivač d.o.o.

Ilijana Mišković, predsjednica nadzornog odbora
Krešimir Ceranić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Lovorko Matković, član nadzornog odbora
Drago Dianek, član nadzornog odbora
Mario Rošin Grget, član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje
Mario Mikulić, direktor

Direktor:
Mario Mikulić, ing.građ.
mario.mikulic@kcig.hr
+385 99 8080 321

Voditelj sektora financija, računovodstva i administracije:

Nataša Ćurić, mag.oec.
natasa.curic@kcig.hr
+385 1 2831 057
+385 99 8080 317

Voditelj uprave groblja:

Martina Turk
martina.turk@kcig.hr
+385 1 2831 054
+385 99 8080 320

Voditelj sektora održavanja objekata i podrške poslovnom sustavu:

Siniša Jurak
sinisa.jurak@kcig.hr
+385 1 2831 052
+385 99 8006 595

Voditelj sektora održavanja cesta i javnih površina:

Ivan Antolić
ivan.antolic@kcig.hr
+385 1 2831 058
+385 99 2639 066