O nama

KOMUNALNI CENTAR  IVANIĆ-GRAD d.o.o.

za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama.

OIB:77038075724  MB:02601745

Sjedište tvrtke:
10310 Ivanić-Grad
Omladinska ulica 30

Osnivač:
Grad Ivanić-Grad
Ivanić-Grad
Park hrvatskih branitelja 1

Trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti:

 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • održavanje groblja
 • održavanje čistoće javnih površina
 • usluge javnih tržnica na malo
 • usluge ukopa pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba
 • dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • prigodno ukrašavanje grada
 • oglašavanje na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada