POTRES

Sanacija dimnjaka nakon potresa

Poštovani sugrađani!

Molimo sve građane koji imaju potrebu sanirati dimnjake na koje su priključena/spojena trošila za prije svega grijanje objekata da se jave u Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. na mob. broj: 098 389 436 i tel. broj: 01 2831052 ili na mail adresu dimnjacar@kcig.hr .

Na navedene brojeve ili mail adresu dobiti ćete informaciju o terminu pregleda dimnjaka Vašeg objekta i način odnosno uputu na koji je potrebno sanirati dimnjak.

Svaki dimnjak je izgrađen na specifičan način te je potreban prijedlog struke odnosno Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. na koji je način potrebno izvesti sanaciju dimnjaka prije nego se pristupi sanaciji dimnjaka od strane izvođača.

Temeljem navedene upute ćete ubrzati ishođenje pozitivnog dimnjačarskog nalaza DSN-1, a samim time i priključenje trošila na sanirani dimnjak.

Zamolili bi sve građane koji imaju navedenu problematiku da shvate ozbiljnost situacije te da je sve što se čini u svezi sanacije dimnjaka isključivo za njihovo vlastito dobro budući da je ugljični monoksid CO vrlo otrovan vrlo otrovan plin bez boje, mirisa i okusa, a koji je moguće izbjeći samo pravilnom sanacijom dimnjaka.

20201127_Ograničenje_okupljanja