Dimnjačarstvo

DIMNJAČARI:
- DARKO VODAL, mob.: 099 3080 352
- JOSIP FABIJANIĆ, mob.: 091 9259 595
- JOSIP SMODILA, mob.: 099 8080 318
- GORAN KRSNIK, mob.: 091 5105 628

dimnjacar@kcig.hr

Odluka grada o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (klasa: 021-01/13-01 ur.broj:238/10-01/06-13-3 od 02.12.2013.godine ) o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada odlučeno je da dimnjačarske poslove na području Grada Ivanić-Grada obavlja Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. Komunalni centar dimnjačarsku službu ustrojio je u veljači 2014. godine od kada je i počeo sa obavljanjem dimnjačarske djelatnosti. Za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Ivanić-Grada Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. raspolaže sa dva dimnjačara se položenim majstorskim ispitom i dva pomočna dimnjačara. Svi dimnjačari imaju dugogodišnje radno iskustvo, a Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o raspolaže sa svom potrebnom opremom, instrumentima i alatom za kvalitetnio i trajno obavljanje dimnjačarske službe.

U nastavku je priložen cjenik dimnjačarskih poslova.

CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA ZA PODRUČJE GRADA IVANIC-GRADA

CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA ZA PODRUČJE OPĆINE KRIZ

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI – CJENIK

Odluka o davanju prethodne suglasnosti KCIG d.o.o. na Opće uvjete isporuke – dimnjačarski poslovi

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA