Zimska služba

Zimska služba

RUKOVODITELJ ZIMSKE SLUŽBE
IVAN ANTOLIĆ

t: 01 2831 058
e: ivan.antolic@kcig.hr

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

Promet vozila u zimskim uvjetima reguliran je člankom 193 Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10

Članak 193.
(1) Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Zimska oprema regulirana je člankom 94 Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama NN 74/09

Članak 94.
(1) Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
(2) Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
(3) Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.
(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 63.
(1) Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su gume postavljene.
(2) Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).
(3) Dubina utora guma po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm.(4) Na naplatku rezervnog kotača ne mora se nalaziti guma iste vrste i konstrukcije.
(5) Od 1. siječnja 1993. godine obnovljene gume moraju na bočnici gume imati oznaku RETREADED te moraju biti proizvedene sukladno Pravilniku o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile ECE-R 108 ili Pravilniku o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice ECE-R 109.
(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prema odredbi članka 9. Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada po kojoj su građani dužni čistiti površine ispred objekata i parcela gdje su vlasnici ili korisnici, odnosno da spomenute površine redovno posipavaju solju, pijeskom, piljevinom i drugim materijalom koji izaziva topljenje leda te da tako sprečavaju klizanje.
Predmetne radnje nužno je provoditi nekoliko puta dnevno.Prema članku 91. Odluke o komunalnom redu, za građane koji ne postupaju po odredbama odluke predviđena je kazna od 200,00 kuna za fizičke osobe, odnosno 1.000,00 kuna za pravne osobe.
Komunalni redar će tokom tjedna vršiti obilazak područja grada i kontrolirati poštivanje Odluke o komunalnom redu, te po potrebi naplaćivati kazne.
Mole se građani za suradnju i poštivanje Odluke o komunalnom redu.

 

Operativni plan Zimske službe 2014-2015

Operativni plan zimske službe 2016-2017

Izvedbeni program zimske službe 2018-2019

Izvedbeni program zimske službe 2019-2020

Zapisnik -smotra zimske službe 2019-2020