Uređenje groblja

UPRAVA GROBLJA

VODITELJ: MARTINA TURK

t: 01/2831-054
f: 01/2831-066

martina.turk@kcig.hr

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

Grobljem upravlja trgovačko društvo: KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o. (u nastavku: Uprava groblja)

UPRAVA GROBLJA U SVOM RADU OBAVLJA SLJEDEĆE DJELATNOSTI:

- dodjela grobnih mjesta korisnicima na korištenje
- uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja
- obavlja naplatu godišnje grobne naknade
- nadzire korištenje objekata na grobljima
- izdaje potrebne dozvole i potvrde
- vodi propisanu evidenciju o umrlim osobama i korisnicima grobnih mjesta

GROBOVI I DRUGI OBJEKTI NA GROBLJIMA MORAJU SE IZGRAĐIVATI PREMA PRAVILNIKU O GROBLJIMA

Dimenzioniranje grobnog mjesta određeno je Pravilnikom o grobljima :

- Neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80x200 cm
- Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150 x 250-300 cm
- Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90x230 cm, u dva stupca najmanje 150x230 cm, a u tri stupca najmanje 220x230 cm
- Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida
- Neto dimenzija za 1 urnu iznosi 50 x 50cm, a za četiri urne 1 m

KORISNICI GROBNIH MJESTA dužni su:

- plaćati grobnu naknadu koja je određena CJENIKOM Uprave groblja, jednom godišnje
- ako korisnik ne plaća grobnu naknadu ili ako nije uveden u evidenciju Uprave groblja mora se u što kraćem roku prijaviti osobno u Upravu groblja
- grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu (Zakon o grobljima N.N. 19/98).
- grobno mjesto mora biti označeno primjerenim znakom križa ili nadgrobnim znakom (spomenik)
- prilikom izgradnje okvira ili spomenika korisnik je dužan zatražiti Dozvolu za podizanje nadgrobnog spomenika od Uprave groblja, kojom se određuju dimenzije i pravila ponašanja prilikom izvođenja radova.

POSTUPAK KOD PRIJAVE SMRTI NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA

Kada smrt nastupi u kući ili stanu, prijava smrti se vrši na telefonski broj policijske uprave 192, ili na broj službe Hitne pomoći 94 ili 112 gdje se daju osnovni podaci o umrloj osobi:

- ime i prezime umrle osobe
- starost umrle osobe
- adresa smrti
- vrijeme smrt
- ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt
- broj telefona za kontakt radi dolaska mrtvozornika čija je obveza ustanoviti da je smrt nastupila.

Nakon što se dobije Dozvola za ukop koju izdaje mrtvozornik tijelo se odvozi iz kuće ili stana, a taj dio obavlja pogrebnik prema osobnom odabiru.

Članovi obitelji, rodbina, moraju doći u Upravu groblja, Omladinska ulica 30, Ivanić-Grad, a radi dogovora oko ukopa (kupnja grobnog mjesta ili ukop u postojeće), te dogovoriti dan, vrijeme i način ukopa , a sve ostale radnje vezane uz sam čin ispraćaja pokojnika obaviti u pogrebnom poduzeću prema vlastitom odabiru.

Na području Grada Ivanić-Grada djeluje pogrebno poduzeće:

- HUSARIĆ, d.o.o. mob: 01/2888-592; 2882-945 i 099 600 0692.

- LILEK d.o.o., Katanci II kbr. 20, Posavski Bregi, tel/fax: 01/2896-184 i 091 790 2996.

- ROB d.o.o.- vl. Koraljka Kozjak, Ivanić-Grad, mob: 099 579 1383, 091 578 7052.

Ako je smrt nastupila u bolnici, obitelj se javlja u bolnicu šefu odjela ili dežurnom liječniku, te dobivanjem dokumentacije koja je u protokolu zdravstvene ustanove, potrebno se javiti na odjel patologije ili mrtvačnicu. Daljnji postupak je isti kao i kada smrt nastupi u kući ili stanu.

 

CJENIK USLUGA UPRAVE GROBLJA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK USLUGA UPRAVE GROBLJA

Odluka o davanju preth. suglas. na OUI usluge ukopa pokojnika

 

Opći uvjeti isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja grada Ivanić-Grada

Opći uvjeti isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja grada Ivanić-Grada 

VAŽNO!!!

U BILO KOJEM NAVEDENOM  SLUČAJU OBAVEZNO SE JAVITI U UPRAVU GROBLJA NA:

tel: 01/2831-054
mob: 099 8080 320 ili POGREBNOM PODUZEĆU .