O nama

KOMUNALNI CENTAR  IVANIĆ-GRAD d.o.o.

za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama.

OIB:77038075724  MB:02601745

Sjedište tvrtke:
10310 Ivanić-Grad
Moslavačka 13

Osnivač:
Grad Ivanić-Grad
Ivanić-Grad
Park Stjepana Posezija

Tvrtka je registrirana za slijedeće djelatnosti:

 • Opskrba pitkom vodom
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Stručni poslovi prostornog uređenja
 • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Poslovanje nekretninama
 • Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama
 • Premještaj vozila
 • Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme sa rukovateljem
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • Čišćenje svih vrsta objekata
 • Javna rasvjeta
 • Nadzor nad gradnjom
 • Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme sa rukovateljem
 • Uslužna djelatnost održavanje i uređivanje krajolika
 • Skupljanja otpada za potrebe drugih
 • Prijevoza otpada za potrebe drugih
 • Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Uvoz otpada
 • Izvoz otpada
 • Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreže i usluga
 • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • Promidžba (reklama i propaganda)

Trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti:

 • 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 • 2. održavanje javnih površina
 • 3. tržnice na malo
 • 4. održavanje groblja
 • 5. obavljanje dimnjačarskih poslova
 • 6. javna rasvjeta
 • 7. zimska služba
 • 8. dezinsekcija, deratizacija, zaštita bilja i suzbijanje nepoželjne vegetacije
 • 9. održavanje društvenih domova i prostorija mjesnih odbora
 • 10. usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada
 • 11. prigodno ukrašavanje Grada