Pripreme za 15. Bučijadu

listopad 4, 2019

U toku ovog tjedna djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. osim redovnih radova na održavanju zelenih površina počeli su sa pripremama za 15. Bučijadu koja se održava od 4.-6.listopada 2019 godine u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada.

Autobusne kućice-Trebovec

rujan 25, 2019

Unutar svojih radova djelatnici su obnovili dotrajalu autobusnu kućicu koja se nalazila na samoj prometnici u Trebovcu te je postavljena na zahtjev MO Trebovec na novu lokaciju ispred samog društvenog doma .U naselju Trebovec napravljen je i betonski podest za... Više >>

Obnova dječjeg igrališta i autobusne kućice

rujan 9, 2019

  Na dječjem igralištu u naselju Tarno odrađena je demontaža dotrajalih sprava te su djelatnici Komunalnog centra počeli sa obnovom istih. U proteklom periodu obnovljeno je nekoliko dječjih igrališta na lokacijama: Dubrovčak Lijevi, Posavski Bregi, Caginec, Prečno, Donja Poljana, Deanovec ... Više >>

Košnja zelenog pojasa i obnova dječjeg igrališta

kolovoz 19, 2019

  U proteklom tjednu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na košnji trave, košnji zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidbi ukrasnog grmlja, održavanju... Više >>

Redovno održavanje

kolovoz 6, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. obavljali su radove  košnje trave javnih zelenih površina, zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidba ukrasnog grmlja,... Više >>

Košnja i uređenje dječjih igrališta

srpanj 29, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na košnji trave, košnji zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidba ukrasnog grmlja, održavanje sadnica... Više >>

Nastavljaju se…

srpanj 15, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. obavljali su radove: košnje trave javnih zelenih površina, zelenog pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenje i metenje pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenje i metenje prometnih površina, rezidbe živica, rezidbe ukrasnog grmlja,... Više >>

Početkom tjedna

srpanj 8, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na košnji trave, košnji zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidba ukrasnog grmlja, održavanje sadnica... Više >>

PRIPREME UOČI PETROVA U IVANIĆ-GRADU

srpanj 1, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na košnji trave, košnji zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidbi ukrasnog grmlja, održavanju sadnica... Više >>

U PROTEKLOM PERIODU…

lipanj 24, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada. Odrađivala se košnja zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako i javnih prometnih površina. U parku je orezano... Više >>

Page 1 of 3
1 2 3