SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE

studeni 12, 2019

Danas 12.11.2019 u 9:00 sati održana je smotra zimske službe na lokaciji Vučakovečka bb, Ivanić-Grad (krug tvrtke Binđo d.o.o.) -provjera spremnosti izvođača radova na poslovima zimske službe u periodu 2019/2020 godine. Na smotri zimske službe bili su prisutni: Željko Mahmet-predstavnik MUP-a,PU... Više >>

Cestarski radovi

listopad 29, 2019

U tijeku su cestarski radovi, popravak tucaničkih cesta na području grada Ivanić-Grada po nalogu komunalnog redarstva.

“ZASADI DRVO NE BUDI PANJ”

listopad 25, 2019

Djelatnici su započeli sa pripremama za kolektivnu sadnju drveća(iskop rupa) na području Grada Ivanić-Grada i okolice koja će se održavati 25/26/27.10.2019.

Dječje igralište Tarno

listopad 23, 2019

Završena je obnova dotrajalih sprava  i klupa na dječjem igralištu u naselju Tarno. Sve sprave djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. izrađuju samostalno od drvene građe.

Autobusna kućica -Športska ulica

listopad 16, 2019

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. postavili su novoizrađenu autobusnu kućicu na stajalište autobusa školske djece neposredno iza Srednje škole “Ivan Švear”. Autobusnu kućicu djelatnici su izradili samostalno.

Uređenje Posavskih Brega

listopad 14, 2019

  U naselju Posavski Bregi djelatnici Komunalnog centra završili su sa uređenjem zelenih površina ispred župnog dvora, crkve i mrtvačnice. Uređenje navedenih lokacija obuhvatilo je košnju zelenih površina, rušenje drveća te orezivanje ukrasnog grmlja i drveća. Nakon svih radova odrađen... Više >>

Pripreme za 15. Bučijadu

listopad 4, 2019

U toku ovog tjedna djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. osim redovnih radova na održavanju zelenih površina počeli su sa pripremama za 15. Bučijadu koja se održava od 4.-6.listopada 2019 godine u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada.

Autobusne kućice-Trebovec

rujan 25, 2019

Unutar svojih radova djelatnici su obnovili dotrajalu autobusnu kućicu koja se nalazila na samoj prometnici u Trebovcu te je postavljena na zahtjev MO Trebovec na novu lokaciju ispred samog društvenog doma .U naselju Trebovec napravljen je i betonski podest za... Više >>

Obnova dječjeg igrališta i autobusne kućice

rujan 9, 2019

  Na dječjem igralištu u naselju Tarno odrađena je demontaža dotrajalih sprava te su djelatnici Komunalnog centra počeli sa obnovom istih. U proteklom periodu obnovljeno je nekoliko dječjih igrališta na lokacijama: Dubrovčak Lijevi, Posavski Bregi, Caginec, Prečno, Donja Poljana, Deanovec ... Više >>

Page 1 of 4
1 2 3 4