eRačuni

lipanj 1, 2019

Obavijest o eRačunu Ovim putem, obavještavamo da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa... Više >>

Financijska izvješća za 2017. god

prosinac 31, 2017

Bilanca 2017 Račun dobitaka i gubitaka 2017 Bilješke za FIN izvještaj 2017 Referentana stranica GFI-POD Odluka skupštine o upotrebi dobiti za 2017.g. Odluka skupštine o usvajanju financijskih izvješća za 2017.g.

Page 1 of 3
1 2 3