Cjenici (dvojno iskazivanje cijena)

3 rujna, 2022

CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA CJENIK USLUGA UPRAVE GROBLJA CJENIK USLUGA NA TRŽNICI U IVANIĆ-GRADU CJENIK ZAKUPA MEDIJSKOG PROSTORA NA LED ZASLONU CJENIK USLUGA OGLAŠAVANJA I NAJAM RAZGLASA

Natječaj za prodaju plinovoda

23 lipnja, 2022

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. objavljuje natječaj prodaju plinovoda. Javni natječaj za prodaju plinovoda

Prikupljanje granja na bivšem Stočnom sajmu Posavski Bregi

8 travnja, 2022

Grad Ivanić-Grad organizira kontrolirano prikupljanje granja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima. Prikupljat će se isključivo granje nastalo orezivanjem drveća ili grmova, dok se ostali otpad ( lišće, komunalni otpad ili sl. ) neće preuzimati. Obavještavaju se građani sa... Više >>

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7