KOMUNALNI CENTAR
IVANIĆ-GRAD D.O.O.

za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama OIB: 77038075724
Moslavačka 13
HR-10310 Ivanić-Grad
t: +385 1 28 31 050
f: +385 1 28 31 066

info@kcig.hr
www.kcig.hr

Bus, profiliranje, semafor

Tijekom tjedna, Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. je uz redovno održavanje Grada i radova na streljani, započeo sa profiliranjem odvodnih kanala.
Počelo se sa profiliranjem kanala u Zaklepici, dužine oko 70 m, a nastavilo se u odvojku Majdekove ulice u Šarampovu dužine oko 30 m gdje je ujedno bilo potrebno napraviti i cijevni propust.

 

Više...

 

Mrtvačnica Bregi

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. iz sektora uprave groblja pristupili su uređivanju objekata i druge komunalne infrastrukture po gradskim grobljima.
U sklopu mrtvačnice na groblju u Posavskim Bregima prekontrolirane su i sanirane u potpunosti instalacije vodovoda i odvodnje, a isto tako i električne instalacije. Obnovljena je i zamijenjena keramika i vodokotlić, a obojan je i kompletan prostor sanitarnog čvora sa pomoćnom prostorijom te je sanitarni čvor stavljen u funkciju.

Više...

 

Uređenje groblja

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. iz sektora uprave groblja pristupili su uređivanju objekata i druge komunalne infrastrukture po gradskim grobljima.
U sklopu mrtvačnice na groblju u Posavskim Bregima prekontrolirane su i sanirane u potpunosti instalacije vodovoda i odvodnje, a isto tako i električne instalacije. Obnovljena je i zamijenjena keramika i vodokotlić, a obojan je i kompletan prostor sanitarnog čvora sa pomoćnom prostorijom te je sanitarni čvor stavljen u funkciju.

 

Više...

 

Čišćenje sipine i uklanjanje stabala

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. su prošli tjedan započeli sa čišćenjem sipine korištene za posipavanje cesta tijekom zimskog perioda.
Najprije se krenulo se sa ručnim struganjem i čišćenjem u Omladinskoj ulici koja je završena, nakon čega su slijedile Savska ulica i Ulica slobode dok se sa čistilicom sipina čisti po svim ostalim ulicama na području Grada.

 

Više...

 

Streljana i zelene površine

S dolaskom toplijeg vremena i topljenjem snijega i leda, djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. su uložili dodatne napore u čišćenje smeća i ostalog sitnog otpada koje je bilo ispod snijega.
Također je započeto preuređenje prostora kotlovnice na Žeravincu u streljanu. Za početak je prostor ispražnjen i očišćen, a zatim je slijedilo betoniranje poda kako bi se ispunile postojeće rupe. Dodatno je angažirana gladilica za beton kako bi se beton dodatno povećala površinska otpornost na habanje.

 

Više...