Kontakt

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.

Moslavačka 13, Ivanić-Grad
Djelatnost:8130, Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
OIB:77038075724MB:02601745

GRAD IVANIĆ GRAD, jedini osnivač d.o.o.
Nadzorni odbor
Ilijana Mišković, predsjednik nadzornog odbora

Ivor Vajzović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Josip Barić, član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje
Mario Mikulić, direktor

Direktor:
Mario Mikulić, ing.građ.
mario.mikulic@kcig.hr
+385 99 8080 321

Voditelj sektora financija, računovodstva i administracije:

Nataša Ćurić, mag.oec.
natasa.curic@kcig.hr
+385 1 2831 057
+385 99 8080 317

Voditelj uprave groblja:

Ivanka Habulin
ivanka.habulin@kcig.hr
+385 1 2831 054
+385 99 8080 320

Voditelj sektora održavanja objekata i podrške poslovnom sustavu:

Siniša Jurak
sinisa.jurak@kcig.hr
+385 1 2831 052
+385 98 389 436

Voditelj sektora održavanja cesta i javnih površina:

Ivan Antolić
ivan.antolic@kcig.hr
+385 1 2831 053
+385 99 2639 066