Arhiva novosti

Obnova dječjeg igrališta i autobusne kućice

9 rujna, 2019

  Na dječjem igralištu u naselju Tarno odrađena je demontaža dotrajalih sprava te su djelatnici Komunalnog centra počeli sa obnovom istih. U proteklom periodu obnovljeno je nekoliko dječjih igrališta na lokacijama: Dubrovčak Lijevi, Posavski Bregi, Caginec, Prečno, Donja Poljana, Deanovec ... Više >>