Arhiva novosti

Uređenje Posavskih Brega

14 listopada, 2019

  U naselju Posavski Bregi djelatnici Komunalnog centra završili su sa uređenjem zelenih površina ispred župnog dvora, crkve i mrtvačnice. Uređenje navedenih lokacija obuhvatilo je košnju zelenih površina, rušenje drveća te orezivanje ukrasnog grmlja i drveća. Nakon svih radova odrađen... Više >>