Financijska izvješća za 2017. god

31 prosinca, 2017

Bilanca 2017 Račun dobitaka i gubitaka 2017 Bilješke za FIN izvještaj 2017 Referentana stranica GFI-POD Odluka skupštine o upotrebi dobiti za 2017.g. Odluka skupštine o usvajanju financijskih izvješća za 2017.g.

Financijska izvješča za 2016. god

31 prosinca, 2016

Bilanca 2016 Račun dobitaka i gubitaka 2016 Bilješke za FIN izvještaj 2016 Referentna stanica GFI-POD Odluka skupštine o upotrebi dobiti za 2016 godinu Odluka skupštine o usvajanju financijskih izvješća za 2016. godinu

Page 3 of 4
1 2 3 4