Arhiva novosti

Bus, profiliranje, semafor

14 ožujka, 2017

Tijekom tjedna, Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. je uz redovno održavanje Grada i radova na streljani, započeo sa profiliranjem odvodnih kanala. Počelo se sa profiliranjem kanala u Zaklepici, dužine oko 70 m, a nastavilo se u odvojku Majdekove ulice u Šarampovu... Više >>

Mrtvačnica Bregi

14 ožujka, 2017

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. iz sektora uprave groblja pristupili su uređivanju objekata i druge komunalne infrastrukture po gradskim grobljima. U sklopu mrtvačnice na groblju u Posavskim Bregima prekontrolirane su i sanirane u potpunosti instalacije vodovoda i odvodnje, a isto... Više >>

Čišćenje sipine i uklanjanje stabala

14 ožujka, 2017

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. su prošli tjedan započeli sa čišćenjem sipine korištene za posipavanje cesta tijekom zimskog perioda. Najprije se krenulo se sa ručnim struganjem i čišćenjem u Omladinskoj ulici koja je završena, nakon čega su slijedile Savska ulica... Više >>