Arhiva novosti

U PROTEKLOM PERIODU…

24 lipnja, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada. Odrađivala se košnja zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako i javnih prometnih površina. U parku je orezano... Više >>

Dani grada

10 lipnja, 2019

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada. Odrađivala se košnja zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako i javnih prometnih površina uoči obilježavanja „Dana Grada“... Više >>