Arhiva novosti

Cestarski radovi

29 listopada, 2019

U tijeku su cestarski radovi, popravak tucaničkih cesta na području grada Ivanić-Grada po nalogu komunalnog redarstva.

“ZASADI DRVO NE BUDI PANJ”

25 listopada, 2019

Djelatnici su započeli sa pripremama za kolektivnu sadnju drveća(iskop rupa) na području Grada Ivanić-Grada i okolice koja će se održavati 25/26/27.10.2019.

Dječje igralište Tarno

23 listopada, 2019

Završena je obnova dotrajalih sprava  i klupa na dječjem igralištu u naselju Tarno. Sve sprave djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. izrađuju samostalno od drvene građe.

Autobusna kućica -Športska ulica

16 listopada, 2019

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. postavili su novoizrađenu autobusnu kućicu na stajalište autobusa školske djece neposredno iza Srednje škole “Ivan Švear”. Autobusnu kućicu djelatnici su izradili samostalno.

Uređenje Posavskih Brega

14 listopada, 2019

  U naselju Posavski Bregi djelatnici Komunalnog centra završili su sa uređenjem zelenih površina ispred župnog dvora, crkve i mrtvačnice. Uređenje navedenih lokacija obuhvatilo je košnju zelenih površina, rušenje drveća te orezivanje ukrasnog grmlja i drveća. Nakon svih radova odrađen... Više >>

Pripreme za 15. Bučijadu

4 listopada, 2019

U toku ovog tjedna djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. osim redovnih radova na održavanju zelenih površina počeli su sa pripremama za 15. Bučijadu koja se održava od 4.-6.listopada 2019 godine u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada.