Čišćenje sipine i uklanjanje stabala

14 ožujka. 2017 | Objavljeno u:

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. su prošli tjedan započeli sa čišćenjem sipine korištene za posipavanje cesta tijekom zimskog perioda.
Najprije se krenulo se sa ručnim struganjem i čišćenjem u Omladinskoj ulici koja je završena, nakon čega su slijedile Savska ulica i Ulica slobode dok se sa čistilicom sipina čisti po svim ostalim ulicama na području Grada.

Na zahtjev stanara zgrada u Ulici Eduarda Babića, Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. je, zajedno sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Ivanić-Grada, uklonio stabla koja su se posušila i predstavljala opasnost za stanare i prijetila oštećenjem samih zgrada.