Uređenje Posavskih Brega

14 listopada. 2019 | Objavljeno u:

 

U naselju Posavski Bregi djelatnici Komunalnog centra završili su sa uređenjem zelenih površina ispred župnog dvora, crkve i mrtvačnice. Uređenje navedenih lokacija obuhvatilo je košnju zelenih površina, rušenje drveća te orezivanje ukrasnog grmlja i drveća. Nakon svih radova odrađen je i odvoz svog onečišćenja na deponij.

 

U proteklom tjednu također je odrađeno i tarupiranje gradskih parcela po nalogu komunalnog redarstva i izvršenje izdanih rješenja za neuređene parcele te niz sitnih popravaka po objektima po izdanim nalozima.

 

U narednom periodu djelatnici Komunalnog centra nastavljaju sa redovnim radovima na području Grada Ivanić-Grada i okolice.

Nakon 15.Bučijade koja je održana od 4.-6.listopada 2019. u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada djelatnici su početkom tjedna odrađivali čišćenje i odvoz slame, sjena i ostalih rekvizita koji su se koristili u spomenuto vrijeme. Kako prije tako i nakon svake manifestacije koja se događa u Gradu Ivanić-Gradu odrađuje se čišćenje i metenje staza, pražnjenje košarica za smeće, skupljanje papira i drugih otpada sa zelenih površina. Na isti način odrađuje se i čišćenje kolnika, nogostupa i parkirališta te odvoz svog onečišćenja na deponij.