Dani grada

10 lipnja. 2019 | Objavljeno u:

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada.

Odrađivala se košnja zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako i javnih prometnih površina uoči obilježavanja „Dana Grada“ na Trgu V. Nazora i Parku hrvatskih branitelja. U parku je orezano ukrasno grmlje i živica te je odrađeno plijevljenje i okopavanje istih. Odrađeno je i uređenje cvjetnih otoka na svim lokacijama.

U proteklom tjednu također je odrađeno i tarupiranje parcele uz rijeku Lonju i šetnicu te zeleni pojas u novoj industrijskoj zoni.

Po nalogu Upravnog odjela Grada Ivanić-Grada-komunalnog redarstva odrađena je nabava vertikalne signalizacije koju su djelatnici počeli postavljati početkom tjedna. Sva vertikalna signalizacija postavljena je po standardima i pravilniku o prometnim znakovima.

Nakon izvršenja uvida na terenu i utvrđene potrebe u cilju osiguranja protočnosti postojećih odvodnih kanala i izrađenih cijevnih propusta odrađeni su slijedeći radovi:
– sanacija i izrada cijevnog propusta, te profiliranje odvodnog kanala u Obrtničkoj ulici – Opatinec
– čišćenje i sanacija slivnika Ulica Ljudevita Gaja -Žeravinec

U MO Donji Šarampov nastavlja se sa izradom ograde i uređenjem nogometnog igrališta kao priprema za 2. Vatrogasni kup.

Za prigodu „Dani Grada Ivanić-Grada“ djelatnici Komunalnog centra uredili su sve površine koje su se koristile te su osigurali i potrebnu infrastrukturu. Na određenim lokacijama postavili su šatore, štandove, stolove i klupe, stolice i ostale popratne sadržaje koji su se koristili za potrebne sadržaje. Nakon završetka „Dana Grada“ djelatnici Komunalnog centra sve korištene lokacije vratili su u prvobitno stanje.