Košnja zelenog pojasa i obnova dječjeg igrališta

19 kolovoza. 2019 | Objavljeno u:

 

U proteklom tjednu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na košnji trave, košnji zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidbi ukrasnog grmlja, održavanju sadnica grmova i ukrasnog bilja kod Spomen doma Alojza Vulinca, u naselju Žeravinec te u Vukovarskoj ulici i Ulici Ruža. Odrađena je i košnja zelenog pojasa u naseljima Donja Poljana, Trebovec i Posavski Bregi. U nadolazećem periodu nastavlja se sa istim radovima na ostalim dijelovima Grada Ivanić-Grada i okolice.

Na Trgu V. Nazora svakodnevno se odrađuje plijevljenje, okopavanje i zalijevanje cvijeća na cvijetnim otocima kao i pelargonije koje su postavljene na stupovima javne rasvjete u centru Grada.

Odrađeno je i tarupiranje bankina i  gradskih parcela sukladno programu održavanja.

U proteklom tjednu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad završili su sa montažom novoizrađenih  sprava na dječjim igralištima u Dubrovčaku Lijevom i Posavskim Bregima.

DJEČJE IGRALIŠTE POSAVSKI BREGI

U narednih nekoliko dana odrađivati će se krpanje udarnih rupa po prometnicama u Gradu Ivanić-Gradu i okolici te molimo za oprez sve vozače.