Obnova dječjeg igrališta i autobusne kućice

9 rujna. 2019 | Objavljeno u:

 

Na dječjem igralištu u naselju Tarno odrađena je demontaža dotrajalih sprava te su djelatnici Komunalnog centra počeli sa obnovom istih. U proteklom periodu obnovljeno je nekoliko dječjih igrališta na lokacijama: Dubrovčak Lijevi, Posavski Bregi, Caginec, Prečno, Donja Poljana, Deanovec  te u  Ivanić-Gradu u Ulici Milke Trnine, Omladinskoj  i Moslavačkoj ulici.

DJEČJE IGRALIŠTE TARNO

Djelatnici Komunalnog centra odradili su demontažu dotrajale autobusne kućice koja se nalazila uz Društvenog doma Trebovec  te će je slijedeći tjedan obnovljenu postaviti na istu lokaciju. U Naselju Trebovec biti će napravljen podest za stanicu autobusa  školske djece i postavljena autobusna kućica  na novoj lokaciji uz poljski put nasuprot Octenjačke ulice.