Obnova dječjeg igrališta-Lonja

9 ožujka. 2020 | Objavljeno u:

Obnova dječjeg igrališta kod Društvenog doma Lonja. Odrađena demontaža dotrajalih sprava koje će biti obnovljene ili zamijenjene novoizrađenim spravama i priprema za postavljanje ograde oko cijelog dječjeg igrališta radi sigurnosti djece.