Ograda-Prečno

30 siječnja. 2020 | Objavljeno u:

Montaža žičane ograde na gradskoj perceli uz društveni dom Prečno.