Organizirano prikupljanje granja-Stočni sajam Posavski Bregi

13 ožujka. 2020 | Objavljeno u:

Grad Ivanić-Grad organizira kontrolirano prikupljanje granja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima. Prikuplja se isključivo granje nastalo orezivanjem drveća ili grmova, dok se ostali otpad (lišće, komunalni otpad ili sl.) neće preuzimati.

Ovim putem obavještavaju se građani Ivanić-Grada da će se spomenuto granje zaprimati svake subote od 14.03.2020. na lokaciji Stočnog sajma Posavski Bregi u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Prilikom dovoza granja isto će se zaprimati od strane djelatnika Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o., pa se pozivaju građani da prilikom dovoza granja na lokaciju ne dovoze nikakav drugi otpad.

 

Nakon prikupljanja granja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima, Grad Ivanić-Grad će putem tvrtke izvršiti strojno usitnjavanje granja i odvoz nastale sječke.