Organizirano prikupljanje granja

8 svibnja. 2020 | Objavljeno u:

Organizirano kontrolirano prikupljanje granja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima. Prikuplja se isključivo granje nastalo orezivanjem drveća ili grmova, dok se ostali otpad (lišće, komunalni otpad ili sl.) neće preuzimati.

Ovim putem obavještavaju se građani Ivanić-Grada da će se spomenuto granje zaprimati svake subote na lokaciji Stočni sajam Posavski Bregi u vremenu od 11:00 do 14:00 sati uz prisutnost djelatnika Komunalnog centra d.o.o..