Početkom tjedna

27 svibnja. 2019 | Objavljeno u:

Početkom tjedna djelatnici Komunalnog centra d.o.o. počeli su sa košnjom i tarupiranjem bankina na nerazvrstanim cestama na području Grada uz redovno održavanje zelenih površina. Odrađeno je čišćenje granja i ostalog otpada po Parku hrvatskih branitelja posljedica nanosa olujnog nevremena u proteklom tjednu. U Graberskom Brdu djelatnici Komunalnog centra sanirali su i čistili cestu od prosutog i ispranog materijala. Također je obavljeno čišćenje od granja i odvoz srušenih stabla u Graberskom Brdu, Slatinskoj ulici i na Industrijskoj cesti.

Uz redovno održavanje zelenih površina djelatnici Komunalnog centra uredili su otok sa ukrasnim biljem na Industrijskoj cesti. Kao i svake godine do sada u samom centru Grada Ivanić-Grad na stupove javne rasvjete postavljene su sadnice pelargonija.

Kao što je najavljeno u proteklom tjednu krenulo je redovno održavanje dječjih igrališta. Postojeća kombinirana sprava počela je pokazivati znakove dotrajalosti te su je djelatnici renovirali.

U Ulici Ruža na dječje igralište dodan je jedan segment koji su djelatnici Komunalnog centra samostalno izradili od drvene građe, a također je postavljen i tobogan.

Dječje igralište između stambenih zgrada kod Omladinske ulice i Dubrovačke ulice te dječje igralište u Ulici Milke Trnine trenutno su u fazi obnove.

U srijedu 22.05.2019 djelatnici Komunalnog centra obavljali su privremenu regulaciju prometa u Ulici kralja Tomislava povodom već tradicionalne povorke maturanata Srednje škole „Ivan Švear“.

Po nalogu komunalnog redarstva postavljena je prometna signalizacija znak STOP u Odvojku Oborovske ulice, prometno ogledalo na križanju Školske ulice i Vukovarske ulice i u Trebovcu na križanju Octenjačke ulice i Dugoselske ulice.

Dva betonska poklopca postavljena su u Ulici Milke Trnine, a u ulici Zvonarevo montirana je šahta za teški promet.

U Domu hrvatskih branitelja u Omladinskoj 30 nastavljeno je sa adaptacijom pojedinih prostorija kako bi se Komunalni centar, braniteljske udruge i političke stranke adekvatno smjestile. Najzahtjevniji dio radova odrađen je u sanitarnim čvorovima pri čemu su uklonjene pločice, srušeni pregradni zidovi te je demontirani veći dio instalacija.