PRIPREME UOČI PETROVA U IVANIĆ-GRADU

1 srpnja. 2019 | Objavljeno u:

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na košnji trave, košnji zelenih pojasa između kolnika i nogostupa, čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, čišćenju i metenju prometnih površina, rezidbi živica, rezidbi ukrasnog grmlja, održavanju sadnica grmova i ukrasnog bilja. Navedeni radovi odrađeni su na lokacijama: Park hrv. branitelja, Trg V. Nazora, Srednjoškolski centar i osnovna škola, Moslavačka ulica, Ulica Kralja Tomislava, Školska ulica , Osnovnoškolski centar „Žeravinec“, naselje Žeravinec oko stambenih objekata i košnja zelenog pojasa u naselju Posavski Bregi.

Na Trgu V. Nazora svakodnevno se odrađuje plijevljenje i zalijevanje cvijeća kao i pelargonije koje su postavljene na stupovima javne rasvjete u centru Grada

U proteklom tjednu također je odrađeno i tarupiranje bankine prema odlagalištu otpada Tarno te gradska parcele po nalogu komunalnog redarstva.

U samom centru Ivanić-Grada u Parku hrv. branitelja u subotu je održana manifestacija „Petrovo u Ivanić-Gradu“ te su za tu manifestaciju djelatnici Komunalnog centra uredili sve površine koje će se koristiti te su za istu osigurali i svu potrebnu infrastrukturu. Na određenim lokacijama postavljeni su štandovi za Sajam starih zanata i obrta i ostali popratni sadržaj za provođenje manifestacije „Petrovo u Ivanić-Gradu“ u organizaciji TZIG i Povijesne postrojbe Ivanić-Grada.

Po nalogu Upravnog odjela Grada Ivanić-Grada komunalnog redarstva odrađena je nabava vertikalne signalizacije koju su djelatnici postavljali i u proteklom tjednu. Sva vertikalna signalizacija postavljena je po standardima i pravilniku o prometnim znakovima.

U Domu hrvatskih branitelja radilo se na uređenju uredskih prostorija za potrebe preseljenja Komunalnog centra. Djelatnici su obojili vrata i štokove na svim prostorijama te je nastavljeno sa rekonstrukcijom sanitarnih čvorova u podrumu i prvom katu.