Tucaničke ceste, udarne rupe, horiz. signal.

3 svibnja. 2017 | Objavljeno u:

Protekli tjedan Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. nastavio je radove na popravku poljskih putova i započeo radove na krpanju udarnih rupa i obnovi horizontalne signalizacije.
Horizontalna signalizacija je u najvećem dijelu odrađena, još je samo ostalo obnoviti crte na parkiralištima, poligonu autoškole i žute crte na pješačkim prijelazima. Voditelj radova procjenjuje da bi svi radovi trebali biti gotovi u roku 2 dana, ukoliko nas vrijeme posluži.

Prvi dio krpanja udarnih rupa, koji je obuhvatio presvlačenje većih cestovnih površina, je odrađen. Sada slijedi ponovni obilazak svih mjesnih odbora kako bi se sanirale manje udarne rupe.
Tucaničke ceste i poljski putovi su djelomice odrađeni prema donesenom planu. Plan je napravljen temeljem pregledom terena od strane voditelja sektora održavanja javnih površina Komunalnog centra i komunalnog redara na temelju čijih naloga se pristupa izvršenju radova.
Do sada je odrađen popravak spojne ceste Tarno – Tedrovec na koju je navezen dodatni kamen kao i isprofiliran odvodni jarak u dužini 1.900 metara.
Odrađeni su i radovi u Tremskom brijegu, Odvojku Slatinske ulice, nastavku Vulinčeve ulice, Deanovcu, dvorištu Kundekove zgrade, Mirnom kutiću, Opatincu, Bunjanskoj ulici, Graberskom brdu, Deanovečkom brdu, na području MO Trebovec, MO Posavski Bregi, MO Poljana i MO Dubrovčak lijevi. Sve zajedno je do sada utrošeno oko 800 m³ kamena.

Komunalni centar Ivanić-Grad nastavlja dalje sa radovima na obnovi svih poljskih putova i tucaničkih cesta prema planu koji je moguće dopuniti prema prijavama građana te izlaskom na teren komunalnog redara i našeg voditelja sektora održavanja.