U PROTEKLOM PERIODU…

24 lipnja. 2019 | Objavljeno u:

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada. Odrađivala se košnja zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako i javnih prometnih površina. U parku je orezano ukrasno grmlje i živica te je odrađeno plijevljenje i okopavanje istih. Odrađeno je i uređenje cvjetnih otoka na svim lokacijama. Na Trgu Vladimira Nazora i ove godine djelatnici Komunalnog centra sadili su cvijeće.

U proteklom tjednu djelatnici Komunalnog centra obnovili su parkovne klupe kod Spomen doma A.Vulinca.

Na zahtjev predstavnika stanara zgrade Žeravinec dostavljeno je naručeno cvijeće s kojim će stanari urediti okoliš zgrade. Naručene su kadifice, salvije, begonije i ružmarin.

U proteklom tjednu također je odrađeno i tarupiranje na području MO Šumećani te Sajmišna ulica kod Đačkog doma.

Po nalogu Upravnog odjela Grada Ivanić-Grada komunalnog redarstva odrađena je nabava vertikalne signalizacije koju su djelatnici počeli postavljati početkom tjedna. Sva vertikalna signalizacija postavljena je po standardima i pravilniku o prometnim znakovima.

Također po standardima postavljeni su uspornici prometa tkz. ležeći policajci na lokacijama Savska, Dolanec i Opatinec.

Nakon izvršenja uvida na terenu i utvrđene potrebe u cilju osiguranja protočnosti postojećih odvodnih kanala i izrađenih cijevnih propusta odrađeni su slijedeći radovi:

– profiliranje u Vučinićevoj ulici

U Graberskom Brdu obavljeno je čišćenje kolnika od rasutog materijala koje je nanijela bujica sa bankina.

Na lokaciji Opatinečka ulica-Kolodvorska ulica sukladno izdanom nalogu odrađena je sanacija bankina sa lomljenim kamenim materijalom.

U Domu hrvatskih .branitelja radilo se na uređenju prostorija za potrebe preseljenja Komunalnog centra. Djelatnici Komunalnog centra obojili su zidove i stropove te montirali rasvjetna tijela i utičnice. Nastavljeno je sa rekonstrukcijom sanitarnih čvorova u podrumu i prvom katu.