U proteklih nekoliko dana …

1 travnja. 2019 | Objavljeno u:

U proteklih nekoliko dana djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. u skladu sa lijepim i povoljnim vremenskim uvjetima uz redovne radove odradili su i druge radove kao što su:

Uređena je zelena površina – otok u kvartu zgrada kod SP Zelenjak odnosno kod Omladinske ulice i Dubrovačke ulice. Na dijelu postojećeg otoka uklonjeni su rubnjaci te su pomaknuti na zelenu površinu kako bi se osiguralo proširenje kolnika za neometano odvijanje prometa. Na samoj lokaciji jedan od problema bio je odvoz komunalnog otpada zbog nemogućnosti prolaska kamiona do mjesta gdje je predviđeno odlaganje istog.

Radilo se puno na redovnom održavanju dječjih igrališta. Sprave na igralištima koje su počele pokazivati znakove dotrajalosti djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. zamijenili su novima koje su samostalno izradili uglavnom od drvene građe .

Na dječjem igralištu u Deanovcu dodan je i novi sadržaj kojeg do sada nije bilo, točnije riječ je o pješčaniku. U potpunosti je obnovljeno i dječje igralište na Donjoj poljani. Također su obnovljena i druga dječja igrališta te su ista spremna i sigurna za korištenje u nadolazećem lijepom vremenu.

Sukladno zahtjevima predsjednika mjesnih odbora Trebovec ,Posavski Bregi te na području grada Ivanić-Grada odrađena je nabava i sadnja drveća i ukrasnog bilja. Kao i svake godine tako i ove obavlja se obnavljanje hortikulture na javnim površinama sadnjom brojnih biljnih kultura odnosno sadnica drveća i ukrasnog grmlja (lovor višnja, kuglasti javor, kuglasti bagrem, japanska vrba, hortenzija, thuja, crveni ribizl, …).

U sklopu obnavljanja je također i orezivanje drveća i ukrasnog bilja koje svojom krošnjom i niskim granama zaklanja vidljivost prometne signalizacije te smeta javnoj rasvjeti na području grada Ivanić-Grada točnije do sada su radovi odrađeni u Omladinskoj ulici, produžetku Moslavačke, Parku hrvatskih branitelja, Ulica Ruža. Na tim lokacijama uklonjeno je i suho granje i drveća koje prijete sigurnosti građana te bi na bilo koji način moglo učiniti štetu (parkirana vozila i sl. ). Svo granje i ostali otpad koji je nastao obnovom je prikupljen i odvezen na deponij.

Provodi se i redovno održavanje sukladno programu održavanja na javnim površinama te se sa kolnika i parkirališta čisti sipina koja je utrošena za posipavanje gradskih ulica i drugih javnih površina tijekom zimske službe . Čišćenje sipine odrađeno je na prostoru grada Ivanić-Grada. Na većem djelu grada Ivanić-Grada djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na čišćenju i metenju pješačkih staza po parkovnim površinama, te su ujedno zelene površine očišćene i od drugog otpada.

Na zahtjev MO Jalševec Breški pripremljena je podloga te je izgrađen podest i prilazna površina za premještanje zelenog otoka. Nova lokacija zelenog otoka u Jalševcu Breškom je u Barilićevoj ulici, koja je do sada bila u Zajčićevoj ulici. U proteklom tjednu ova lokacija je stavljena u funkciju premještanjem kontejnera za razvrstavanje otpada te je postala zbog izgleda i praktičnosti zavidna lokacija svim MO. Još jednom da naglasimo nova lokacija zelenog otoka je u Barilićevoj ulici.