Prikupljanje granja na bivšem Stočnom sajmu Posavski Bregi

8 travnja. 2022 | Objavljeno u: ,

Grad Ivanić-Grad organizira kontrolirano prikupljanje granja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima. Prikupljat će se isključivo granje nastalo orezivanjem drveća ili grmova, dok se ostali otpad ( lišće, komunalni otpad ili sl. ) neće preuzimati.

Obavještavaju se građani sa područja Grada Ivanić-Grada da će se spomenuto granje zaprimati svake subote na lokaciji bivšeg Stočnog sajma Posavski Bregi u vremenu od 10:00 do 13:00 sati. Početak prikupljanja je u subotu 09.04.2022.god. od 10:00 do 13:00 sati

Prilikom dovoza granja isto će se zaprimati od strane djelatnika trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. pa se pozivaju građani da prilikom dovoza granja na lokaciju ne dovoze nikakav drugi otpad.

Nakon prikupljanja granja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima, Grad Ivanić-Grad će putem ovlaštene tvrtke izvršiti strojno usitnjavanje granja i odvoz nastale sječke.

Za sve dodatne upite i pojašnjenja građani mogu nazvati na broj telefona 01/2831-050.