Cestarski radovi

29 listopada. 2019 | Objavljeno u:

U tijeku su cestarski radovi, popravak tucaničkih cesta na području grada Ivanić-Grada po nalogu komunalnog redarstva.