Odvodnja oborinskih voda i građevinski radovi

8 travnja. 2019 | Objavljeno u:

Nakon izvršenja uvida na terenu te utvrđenih potreba u cilju osiguranja protočnosti postojećih odvodnih jaraka i izrađenih cijevnih propusta odrađeni su slijedeći radovi: profiliranje odvodnog jarka u dužini 30 m i spuštanje cijevnog propusta na određenu visinu radi što bolje odvodnje oborinske vode u I. odvojaku ulice S.Gregorka te isto tako u Dalmatinskoj ulici gdje su ugrađene drenažne cijevi za bolju odvodnju oborinske vode sa kolnika.

U Ulici Ruža upušteni su rubnjaci radi lakšeg i sigurnijeg prelaska preko pješačkog prijelaza invalidnim osobama, a u ulici S.Gregorka odrađena je sanacija pločnika te zamjena oštećenih i napuknutih rubnjaka.

Na parkiralištu kod Specijalne bolnice „Naftalan“ postavljane su zaštitne prepreke radi parkiranih automobila na samu šetnicu i uništavanje zelene površine. U jutarnjim satima je velika potreba za parkirnim mjestima i na temelju toga narušava se izgled šetnice i onemogućen je biciklistima i pješacima slobodan i siguran prolaz na dijelu same šetnice kod Specijalne bolnice“ Naftalan“.

Od građevinskih radova veliki obujam posla odrađen je u Dubrovčaku Lijevom na društvenom domu. Dio prostorija je u potpunosti obnovljen. Odrađena je sanacija stropa, skidanje tapeta, ravnanje odnosno gletanje zidova, žbukanje stropova i zidova te soboslikarski radovi. Prostorije su se urušavale i nisu bile za primjenu. Nakon radova koje su odradili djelatnici Komunalnog centra stečeni su uvjeti za preseljenje jednog dijela gradske arhive.