Urbana oprema

10 veljače. 2020 | Objavljeno u:

MO ŠARAMPOV GORNJI

Montaža parkovnih klupa i kanti za smeće na lokacijama po zahtjevu VMO Šarampov Gornji.