Urbana oprema

veljača 10. 2020 | Objavljeno u:

MO ŠARAMPOV GORNJI

Montaža parkovnih klupa i kanti za smeće na lokacijama po zahtjevu VMO Šarampov Gornji.