Author Archives for admin

Dani grada

10 lipnja, 2019 1:51 pm Published by Leave your thoughts

U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada. Odrađivala se košnja zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako i javnih prometnih površina uoči obilježavanja „Dana Grada“... Više >>


eRačuni

1 lipnja, 2019 11:55 am Published by Leave your thoughts

Obavijest o eRačunu Ovim putem, obavještavamo da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa... Više >>


Početkom tjedna

27 svibnja, 2019 8:35 am Published by Leave your thoughts

Početkom tjedna djelatnici Komunalnog centra d.o.o. počeli su sa košnjom i tarupiranjem bankina na nerazvrstanim cestama na području Grada uz redovno održavanje zelenih površina. Odrađeno je čišćenje granja i ostalog otpada po Parku hrvatskih branitelja posljedica nanosa olujnog nevremena u... Više >>


U skladu s vremenskim prilikama

20 svibnja, 2019 11:15 am Published by Leave your thoughts

Početak tjedna obilježen je vremenskim neprilikama kišom i olujnim nevremenom koje su prouzročile niz poteškoća popucalo granje na stablima, nanosi raznog otpada po prometnicama, parkiralištima i svim ostalim javnim površinama. Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. su u vrlo kratkom roku... Više >>


Tjedan uoči festivala igračaka

13 svibnja, 2019 11:38 am Published by Leave your thoughts

 U proteklom periodu djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. radili su na redovnom čišćenju i održavanju javnih površina na području Grada. Budući, da je kiša učestala koristi se svaki trenutak za košnju zelenih površina i čišćenje pješačkih staza kako parkovnih tako... Više >>


Oglas za prodaju vozila

3 svibnja, 2019 5:33 pm Published by Leave your thoughts

Predmet prodaje tri rabljena vozila u vlasništvu Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. i to:   1. M1 Citroen Berlingo 1.6i 16 V (putnički) , ZG 2463-DV , Godina proizvodnje – 2008 Broj šasije – VF77JNFRC67647029 Registrirano do ………… 26.02.2020. Snaga vozila... Više >>


Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 7 8